<div align="center"> <h1>Stajnia Kleina</h1> <h3>Stajnia Kleina</h3> <p>Nurkowanie IANTD kursy szkolenia</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://heat.pl/~mtbiker/index.htm" rel="nofollow">http://heat.pl/~mtbiker/index.htm</a></p> </div>